Autopolis moet provisieloos, vindt Consumentenbond.

De Consumentenbond is gestart met de campagne 'Begrijp je geld?! Weet waar je voor tekent'. In dat kader heeft de bond voor dertien "financiële basisproducten" randvoorwaarden opgesteld. "Het product is provisieloos", is één van de criteria voor een autoverzekering.

Bij een autoverzekering hoort bovendien premiekorting bij goed rijgedrag, zo vindt de Consumentenbond. Een no-claimbeschermer behoort niet tot de basisvereisten en voor schadeclaims moet een drempelbedrag van _ 250 gelden. "Dit om te voorkomen dat er te kleine schades worden ingediend, waardoor de premie hoger wordt."
Provisieloos is ook een basiscriterium voor een hypotheek alsmede voor inboedel-, woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De bond heeft verder de persoonlijke lening en een reisverzekering tot basisproduct gebombardeerd. Bij overlijdensrisicopolissen wordt een en-blocclausule afgewezen. Hier pleit de Consumentenbond voor gelijkblijvende premies en teruggaaf van te veel betaalde kosten/premies bij voortijdige opzegging. Verzekeraars mogen premies alleen differentiëren op basis van leeftijd en rookgedrag ("dus niet op basis van geslacht of andere factoren").
Niet willen en kunnenDe bond roept aanbieders op om basisproducten te ontwikkelen en die aan te melden op www.consumentenbond.nl/begrijpjegeld. Die worden gepubliceerd en in de Consumentengids van november 2011 krijgen aanbieders van "echte basisproducten" een vermelding. Reden om te pleiten voor financiële basisproducten is de vaststelling dat "het merendeel van de consumenten zich niet wil of kan verdiepen in de financiële producten die hij nodig heeft in deze maatschappij"

bron: amweb.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *