Disclaimer

Privacy

We streven ernaar uw privacy veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken.

Download hier ons privacy statement.

We behandelen en beveiligen uw persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder kunt u in het kort lezen hoe WitGeld omgaat met uw persoonlijke gegevens. WitGeld.nl verzamelt informatie over bezoekers bv. via mijnWitGeld login, rekenmodules, invulformulieren en e-mail. WitGeld gebruikt deze informatie om de website en klantvriendelijkheid te verbeteren voor bestaande en nieuwe klanten. WitGeld zal de door haar verzamelde gegevens nooit vrijwillig afstaan, beschikbaar stellen of verkopen aan derden, tenzij de bezoeker hier zelf toestemming voor geeft. Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om uw persoonsgegevens. WitGeld verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en om te voldoen aan wettelijke regelingen. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van fraude, statistische analyses en om u te informeren over andere door ons geleverde producten en diensten. We gebruiken zogenaamde ‘cookies’ op onze website, om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, zodat we u bij een volgend bezoek een betere dienstverlening kunnen bieden. De bezoeker is in principe anoniem, tenzij er informatie wordt doorgegeven via mijnWitGeld login, e-mail, de rekenmodule of formulieren. Bezoekers die contact informatie (bv. een e-mail adres) achterlaten kunnen in de toekomst ook in beperkte mate informatie en aanbiedingen krijgen van WitGeld. Wilt u deze mails niet meer ontvangen, dat kan door een email te sturen naar info@witgeld.nl met daarin het e-mailadres van de klant. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Zo werken wij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een verzekering met een beveiligde verbinding, herkenbaar aan de letters ‘https’ in uw internetbrowser. Ook worden uw gegevens opgeslagen op een afgeschermde server. We verstrekken uitsluitend gegevens aan derden wanneer de wet dit voorschrijft en in het geval van (het vermoeden van) fraude. Heeft u vragen over de werkwijze van WitGeld op het gebied van privacy, neem dan contact op via info@witgeld.nl of telefonisch via 030 2567 011 (standaard tarief). WitGeld behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina gepubliceerd worden.

Recht op inzage en correctie van uw gegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen van welke van uw gegevens door ons worden verwerkt. Wij kunnen u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw verzoek richten aan: WitGeld.nl, Newtonbaan 3; 3439 NK Nieuwegein of info@witgeld.nl.

Cookies

Witgeld.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangeboden aan uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome). Deze bestandjes worden op uw computer opgeslagen en zorgen er voor dat een website goed werkt, maar de belangrijkste taak is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld om op een website uw gegevens te onthouden, zodat u niet bij elke inlog of elk formulier opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

Wanneer staan cookies aan?

Er zijn twee soorten cookies. Noodzakelijke en niet noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies mogen altijd aanstaan zonder toestemming van de websitebezoeker. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het weergeven van de website. Noodzakelijke cookies slaan geen persoonsgegevens op en worden verwijderd bij het verlaten van de website.

Niet noodzakelijke cookies zijn in te delen in analytische en marketing cookies. Witgeld.nl maakt alleen gebruik van analytische cookies. Deze cookies worden werkzaam als de cookies geaccepteerd worden door de bezoeker. Om deze cookies te accepteren moet onderaan de pagina op ‘Ja, ik begrijp het.’ geklikt worden. Witgeld.nl gebruikt de analytische programma’s Google Analytics en Hotjar. Deze programma’s verzamelen (anoniem) gegevens van bezoekers. Met deze gegevens bekijken we hoe onze website gebruikt wordt en wat we moeten veranderen aan onze website, zodat deze gemakkelijker wordt in het gebruik.

Wat doet Witgeld.nl met cookies?

De cookies die op onze website staan slaan geen persoonlijke gegevens op. Hierdoor kunnen wij personen die onze website bezoeken niet identificeren. Aan de hand van apparaatgegevens kunnen wij wel zien of bezoekers in de categorie ‘nieuwe bezoekers’ of ‘terugkerende bezoekers’ vallen. Per gebruiker kunnen wij zien welke pagina’s bezocht worden. Aan de hand daarvan kunnen wij analyseren welke content relevant is voor onze bezoekers. Zo kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren.

Verwijderen cookies

Als u uw cookies wilt verwijderen kunt u dit doen via uw browser instellingen. Per browser is dit verschillend. In het algemeen gaat dit via “Geschiedenis > Geschiedenis Verwijderen”. Hier kunt u ook kiezen om cookies te verwijderen. Na het verwijderen zijn uw gegevens en cookies gewist en bent u verwijderd als “bekende” op onze website.

Klachten

Bent u niet tevreden over de verwerking van onze cookies? U kunt contact opnemen met onze klachten afdeling. Deze kunt u bereiken via info@witgeld.nl. Lees voor meer informatie over gegevensverwerking ons privacybeleid.

 

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

WitGeld.nl streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. WitGeld.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.  Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden WitGeld.nl en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan WitGeld.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. WitGeld.nl garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. WitGeld.nl aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door WitGeld.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site (of sites) van WitGeld.nl. De eventueel op deze website verstrekte informatie over verzekeringen, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies.  Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij gebruikmaking van de mogelijkheid zelf rechtstreeks uw financiële voorziening(en) te regelen, bent u zelf verantwoordelijk voor de productkeuze en de afstemming op uw persoonlijke situatie. De weergave van de door andere consumenten gemaakte keuzes dienen slechts ter indicatie en nooit als direct advies. Ingeval u uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. WitGeld wijst u er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw besluitvorming.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden vormen een geheel met de polisvoorwaarden van de door u afgesloten verzekering(en). Details hierover vindt u in uw Persoonlijk Digitale Dossier.

Wie is WitGeld.nl?

WitGeld.nl is een onderdeel van Risk Groep B.V. gevestigd in Nieuwegein en is een website om online snel en eenvoudig een verzekering te kunnen sluiten. Met een kleine, gemotiveerde groep mensen heeft WitGeld.nl het geloof iets te kunnen toevoegen aan de particuliere verzekeringsmarkt. WitGeld.nl gelooft in verzekeringen die eerlijk zijn, waar u van op aan kunt als u ze nodig hebt en die uw leven makkelijker maken. WitGeld.nl werkt alleen samen met partners en risicodragers die aansluiten bij onze normen en waarden.

De verzekeringen worden afgesloten en behandeld via Risk Assuradeuren B.V. Zij brengen uw verzekering onder bij erkende en door de Nederlandsche Bank gecontroleerde verzekeraars. WitGeld.nl en Risk Assuradeuren B.V. hebben een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). Onze adresgegevens zijn:

Witgeld.nl
Postbus 1006
3430 BA Nieuwegein
info@witgeld.nl
AFM-vergunningnummer: 12012535
KvK nummer: 69653852

 • Wij zijn geheel zelfstandig. Wij hebben geen financiële banden met of verplichtingen aan verzekeraars en/of banken. Daarom hebben wij ook geen verplichtingen om verzekeringen bij een bepaalde verzekeraar onder te brengen.
 • De verzekeraar(s) van de door u afgesloten verzekering vindt u op uw polis.
 • Wij geven u geen advies over verzekeringen. U kiest uw verzekering zelf. Heeft u gekozen? Dan zorgen wij ervoor dat u de contracten krijgt.
 • De beloning die wij daarvoor krijgen varieert per verzekering.
 • Voor complexe verzekeringen ontvangen wij geen provisie maar betaalt u aan ons een eenmalige- of steeds terugkerende kostenvergoeding. In uw persoonlijke omgeving staat hoe hoog deze kostenvergoeding is.
 • Voor overige verzekeringen ontvangen wij een steeds terugkerende beloning (provisie) van de verzekeraar

Wat mag u van ons verwachten?

U mag verwachten dat:
• financiële producten en diensten alleen via internet worden aangeboden en geregeld;
• alleen u toegang heeft tot uw persoonlijke omgeving;
• wij u alleen een papieren polis sturen als u hierom vraagt;
• wij uitgaan van wederzijds vertrouwen.

Wat verwachten wij van u?

Wij verwachten dat u:
• zelf de verzekering kiest die het beste bij u past (wij geven geen advies, maar voeren alleen uit) en zelf uw verzekeringen via internet afsluit, op tijd aanpast en stopzet, redelijk bent, goed met uw spullen omgaat en zich aan de wet houdt;
• schade zo snel mogelijk aan ons doorgeeft, alles doet om de schade zo veel mogelijk te beperken en alle informatie doorgeeft die voor de afhandeling van de schade van belang kan zijn;
• de juiste informatie geeft (bij afsluiten, aanpassen en schade) en meewerkt om de schade snel en goed te kunnen afhandelen;
• aangifte doet bij de politie als u schade heeft door diefstal, poging tot diefstal, vandalisme, beroving, afpersing, aanrijding of aanvaring. En dat u ons het bewijs van uw aangifte stuurt en op tijd uw premie betaalt.
Let op: als u zich niet aan bovenstaande gedragsregels houdt, bestaat de kans dat uw verzekering niet geldig is. Ook kunnen wij de verzekering stopzetten en/of de kosten die wij gemaakt hebben door u laten betalen.

Hoe sluit u een verzekering af?

Afsluiten en veranderen van uw verzekeringen doet u altijd via de website en uw persoonlijke omgeving, maar kan ook via mail (info@witgeld.nl) of de andere manieren zoals onder genoemd op de contactpagina.

Vanaf wanneer bent u verzekerd?

 • De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U ontvangt deze via email en kunt deze inzien in uw persoonlijke omgeving.
  • Uw dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de verzekering is afgesloten. Schade die u heeft door gebeurtenissen van voor dit tijdstip, vergoeden wij niet.
  • U heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de datum waarop u de verzekering afsluit. In die periode kunt u, zonder enige verplichting, uw verzekering ongedaan maken. De premie die u al betaald heeft, betalen wij dan terug.

 

Premiebetaling

Hoe en wanneer betaalt u de premie?

 • U kunt uw premie alleen betalen via automatische incasso.
  • Als u uw verzekering afsluit, geeft u ons automatisch toestemming om de premie van uw rekening af te schrijven.
  • De premie betaalt u vooraf. U kiest zelf of u per jaar, half jaar, kwartaal of maand betaalt. Dit vindt u op uw polis.
  • U moet binnen 14 dagen na de start van uw verzekering betaald hebben. Doet u dit niet, dan heeft u ook geen dekking.
  • Heeft u binnen 21 dagen nog geen premie betaald? Dan gaan wij er vanuit dat u de verzekering helemaal niet had willen afsluiten. Wij zetten uw verzekering dan stop. U krijgt hier op tijd bericht van.
  • Wilt u niet dat wij uw verzekering stopzetten? Maak dan zo snel mogelijk uw premie, de administratiekosten en de eventuele kosten voor het incassobureau naar ons over. Als wij dit geld hebben ontvangen en aangenomen, bent u weer verzekerd. Dit gebeurt niet met terugwerkende kracht; in de tussenliggende periode bent u niet verzekerd.
  • De juiste hoogte van uw premie stellen wij vast aan de hand van het geldende premietarief op de startdatum van uw verzekering.

Kunnen wij de premie en voorwaarden wijzigen?

Wij kunnen de premie en/of voorwaarden van uw verzekering wijzigen. Als wij dat doen, hoort u dat minimaal 15 dagen van tevoren van ons. Gaat u niet akkoord met de wijziging? Dan kunt u uw verzekering stoppen. Als u uw verzekering wijzigt, beoordelen wij uw gegevens op dezelfde manier als bij een nieuwe verzekering.

 

Stoppen van de verzekering

Wanneer en hoe kunt u de verzekering stopzetten?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment stoppen. Dit kunt u zelf doen in uw persoonlijke omgeving. De verzekering stopt meteen of op de datum in de toekomst die u aangeeft. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die terug. Zonder opzegging verlengen we uw verzekering automatisch.

Wanneer kunnen wij de verzekering stopzetten?

Wij kunnen uw verzekering beëindigen, als:
• wij de premie niet binnen 21 dagen nadat u deze moest betalen, hebben kunnen afschrijven van uw rekening;
• u regelmatig te laat betaalt;
• u ons heeft misleid door bij het afsluiten van de verzekering onjuiste of te weinig informatie te geven;
• u bij schade expres niet de juiste informatie over de situatie heeft gegeven;
• vaststaat dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. Wij stoppen uw verzekering dan op de datum die op de mail staat waarin wij u dit meedelen.
• als u veel of onduidelijke schades meldt, kan dat voor ons reden zijn om te bekijken wat de oorzaken zijn. Wij bekijken dan ook of die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wilt u daaraan niet meewerken of denken wij dat u uw gedrag niet gaat veranderen? Dan kunnen wij uw verzekering stopzetten. U krijgt dan van ons een mail en een opzegtermijn van 2 weken.

Wanneer stopt uw verzekering automatisch?

 • Wij stoppen uw verzekering automatisch als u geen belang meer heeft bij uw verzekering (zoals bij totaal verlies of verkoop). Het is belangrijk dat u dan zo snel mogelijk uw verzekering beëindigt in uw persoonlijke omgeving. Heeft u te veel premie betaald? Dan storten wij die terug.
  • Als u uw eerste premie niet binnen 21 dagen betaalt, gaan wij er vanuit dat er nooit een verzekering is geweest. Voor levensverzekeringen geldt een termijn van 30 dagen.
  • Als u geen vaste woonplaats heeft in Nederland.
  • Levensverzekeringen stoppen automatisch bij overlijden van de verzekerde. Voor de vervolgprocedure naar aanleiding van een overlijden verwijzen wij graag naar de betreffende Bijzondere Voorwaarden.

Waar zijn wij niet verantwoordelijk voor?

 • Maken wij fouten bij het uitvoeren van ons beroep? Dan zijn wij daarvoor alleen verantwoordelijk tot de hoogte van het bedrag waarvoor wij ons daartegen hebben verzekerd.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste gegevens die u zelf heeft ingevoerd.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk als de schade is ontstaan terwijl wij daar geen invloed op hebben (bijvoorbeeld fouten gemaakt bij of door andere partijen).
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die de achterliggende verzekeraar maakt

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. U kunt uw klacht versturen naar Postbus 1006, 3439NK te Nieuwegein t.a.v. de directie of naar info@witgeld.nl. Alle klachten worden behandeld volgens onze interne klachtenprocedure. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke reactie verwachten.

Als wij er behandeling van de klacht samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Wij conformeren ons aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden. De contactgegevens van het Kifid zijn

Kifid
Postbus 93257
2509AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.00856

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

Privacy en uw persoonlijke gegevens

De gegevens die u bij de aanvraag van de verzekering aan ons geeft, gebruiken wij voor de acceptatie en uitvoering van uw verzekering. Voor een verantwoord acceptatie- en uitkeringsbeleid kunnen wij informatie vragen of informatie verstrekken aan de Stichting CIS in Den Haag. Wij gebruiken uw gegevens ook voor statistische analyses, het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Fraude

Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen we voorkomen. Als er sprake is van fraude doen wij aangifte bij de politie. We melden de persoonsgegevens in het incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen, beëindigen de verzekering en vorderen betaalde schade terug.

Algemene definities (begripsomschrijvingen)

Hieronder vindt u definities (omschrijvingen) van begrippen die in deze voorwaarden voorkomen:
• U/Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan via WitGeld.nl.
• Verzekeraar: het bedrijf dat het afgesproken risico dekt (de risicodrager). Om welke verzekeraar het gaat en welk risico, vindt u op uw polis.
• Wij: WitGeld.nl en Risk Assuradeuren B.V., gevestigd in Nieuwegein. Risk Assuradeuren B.V. is de gevolmachtigde van de verzekeraar. Dat betekent dat Risk Assuradeuren B.V. alle zaken regelt voor deze verzekeraar. WitGeld.nl is de dienstverlener via wie u uw verzekeringen afsluit.