Bootverzekering

Als u een boot heeft, is het belangrijk om deze goed te verzekeren. Uw boot kan beschadigen of worden gestolen. Maar het is ook belangrijk om u te verzekeren voor schade die u aan anderen veroorzaakt met uw vaartuig. Daarvoor is de bootverzekering. Of u nou lange reizen maakt met uw prachtige catamaran, of af en toe lekker gaat roeien in uw roeiboot. Bij WitGeld.nl kunt u al uw pleziervaartuigen of boten verzekeren met onze bootverzekering.

Dekking bootverzekering

Onze bootverzekering verzekert onder meer:

Motorboot

Roeiboot

Kano

Catamaran

Sloep

Zeilboot met kajuit

 

De bootverzekering geeft u, de verzekerde, recht op een vergoeding voor schade van het vaartuig. Als deze schade het gevolg is van een van de hierna omschreven (gedekte) gebeurtenissen. Ongeacht of deze gebeurtenissen zijn gebeurd tijdens het varen, maar ook bijvoorbeeld tijdens winterstalling, vervoer op een trailer, verblijf op een werf voor onderhoud of reparatie.

 

Brand en ontploffing; ongeacht of deze binnen of buiten het vaartuig is ontstaan

Van buiten komend onheil. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een aanvaring, zinken, diefstal van (onderdelen van) de boot met inbegrip van de schade die ontstaat bij poging hiertoe, verduistering en vandalisme.

Blaasvorming in polyester door osmose. Osmose, voor zover deze leidt tot blaasvorming in polyester delen van het vaartuig. Dit moet zich wel openbaren binnen de eerste drie jaar na de eerste keer dat de boot het water voor het eerst heeft betreden.

Eigen gebrek vaartuig. Een eigen gebrek van de boot is gedekt zolang er sprake is van het niet goed functioneren van (een onderdeel van) de boot, waarvan mag worden verwacht dat dit normaal gesproken goed functioneert. Bijvoorbeeld door het gevolg van een constructie- of een ontwerp fout. Schade als gevolg van een eigen gebrek wordt vergoed op voorwaarde dat het gebrek niet bekend was of bekend kon zijn, en dat er geen sprake is van een niet hechtende verflaag/delaminatie of slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden.

Eigen gebrek voortstuwingsinstallatie. Van een eigen gebrek van de voortstuwingsinstallatie is sprake bij een zodanige minderwaardige eigenschap van (een onderdeel van) de voortstuwingsinstallatie dat deze niet functioneert op een manier die normaal gesproken van (dat onderdeel van) de voortstuwingsinstallatie mag worden verwacht. Gedekt is bijvoorbeeld het gevolg is van een constructie- of een ontwerpfout.

Een eigen gebrek als gedekte schade-oorzaak geldt zolang de betreffende voortstuwingsinstallatie niet ouder is dan tien jaar. Schade als gevolg van een eigen gebrek wordt vergoed op voorwaarde dat het gebrek niet bekend was of bekend kon zijn, en dat er geen sprake is van slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Meer info bootverzekering

Bij een bootverzekering krijgt u van ons de volgende keuze: Aansprakelijkheid. U verzekert uw aansprakelijkheid. Voor schade die u aan anderen kunt veroorzaken, met uw vaartuig. Kiest u voor een wettelijke aansprakelijkheidsdekking bij uw bootverzekering? Dan vergoedt de verzekeraar de schade die u aan anderen heeft veroorzaakt. Waar u dus voor aansprakelijk bent. Schade aan uw eigen boot is met deze dekking dus niet verzekerd. U verzekert ook uw vaartuig zelf, oftewel met een basis dekking, of met een uitgebreide dekking. Dit dekt naast de aansprakelijkheidsschade ook schade aan uw eigen vaartuig. Dit is schade door brand, een aanvaring, vandalisme of diefstal. De verzekeraar zorgt ervoor dat de schade door dit soort gebeurtenissen wordt vergoed met behulp van de bootverzekering. Niet alleen uw vaartuig zelf is dan verzekerd, maar ook schade aan uw spullen in, aan en op uw vaartuig. De verschillen tussen een basis en een uitgebreide dekking kunt u vinden in onze polisvoorwaarden in Artikel 3.9 Beperkingen bij Basisdekking, op blad 8. Daarin staat helder uitgelegd welke beperkingen de Basisdekking ten opzichte van de Uitgebreide dekking heeft bij een bootverzekering. Hier een beknopt overzicht van de beperkingen van de basisdekking ten opzichte van de uitgebreide dekking bij een bootverzekering.

Bijboot is niet meeverzekerd.

Nautische apparatuur alleen als dit wordt vermeld word op de polis.

Eigen gebrek? Alleen brand, ontploffing of aanvaring met een vaartuig is dan gedekt.

Er is geen dekking voor schade aan op elektriciteit werkende onderdelen apparatuur van het vaartuig veroorzaakt door ‘overspanning’ (inductie).

Uitsluitend lakschade. Schrammen en krassen wordt niet gedekt.

Vorstschade: Geen dekking als er schade is ontstaan door bevriezing van enige vloeistof aanwezig in het vaartuig, tenzij het vaartuig winterklaar is gemaakt door een officieel erkend bedrijf.

Het lekvaren van opblaas- of rubberboten.

Geen recht op vervangend vaartuig.

De volgende regelingen blijven buiten toepassing:

Waardegarantie bij schade binnen 3 jaar

Extra uitkering bij aanschaf nieuwe vaartuig

Lager eigen risico bij schadevrij varen. (De bedoelde regelingen zijn in de voorwaarden omschreven in het artikel met het onderwerp ‘Schade’, onderdeel Schaderegeling vaartuig’).

Inboedel wordt op dagwaarde vergoedt. Op audiovisuele- en computerapparatuur geldt €500,- als maximale uitkering.

Ongevallenverzekering. Ook kunt u kiezen voor een ongevallenverzekering. Als dit niet mogelijk is, dan is dit automatisch meeverzekerd op uw WA-casco verzekering. Een ongevallenverzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de opvarenden door een ongeval. De hoogte van de uitkering, vindt u eveneens in onze polisvoorwaarden.

Het eigen risico bedrag bij een bootverzekering kunt u zelf bepalen.