Rechtsbijstandverzekering

Dekking rechtsbijstandverzekering

U wordt geadviseerd over uw rechtspositie en ook over de mogelijkheden om uw gewenste resultaat te behalen.

Er wordt voor u aanspraak gemaakt op een eventuele toekomende vordering.

Door de rechtsbijstand wordt er verweer gevoerd tegen een ingestelde vordering die tegen u aangevraagd is.

De rechtsbijstand dient of verdedigt namens u verzoek- en bezwaarschriften.

Daarnaast worden vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken ten uitvoer gelegd.

Als laatste worden de kosten van een rechtsbijstand vergoed of voorgeschoten die voortvloeien uit de eerder genoemde activiteiten.

Met een rechtsbijstandverzekering van WitGeld.nl voorkomt u onnodige kosten, omdat WitGeld.nl een zeer uitgebreide dekking biedt voor bijna alle soorten juridische geschillen. De rechtsbijstandverzekering behartigt ook al uw belangen die aangegeven staan onder het kopje ‘rechtsbijstandverzekering’. U kunt daarnaast uw rechtsbijstandverzekering aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

U verzekert alleen uzelf.

U verzekert twee personen. Bijvoorbeeld u en uw partner of u en uw kind.

U verzekert uw hele gezin.

U betaalt nooit eigen risico. U krijgt dus nooit te maken met onverwachte kosten. Met de rechtsbijstandverzekering heeft u een standaard basisdekking tijdens verkeersdeelname tijdens maatschappelijk verkeer. Met de rechtsbijstandverzekering via WitGeld.nl kiest u zelf wat u gedekt wilt hebben, zoals woonhuisgeschillen en/of verkeersgeschillen. Wilt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten? Neem dan contact met ons op.

Rechtsbijstandsverzekering afsluiten

In onze module kunt u zelf uw verzekering samenstellen. Zo kunt u ervoor kiezen alleen de zaken te verzekeren welke voor u van toepassing zijn. De dekkingen die wij aanbieden zijn:

Consument / Gezin

Wonen

Verkeer

Werk & Inkomen

Vermogensbeheer & Belastingen

Verhuurde woon en of bedrijfseenheden

Verhuurde percelen / losse grond

Woonhuisgeschillen

Heeft u problemen met uw buren en komt u er niet persoonlijk uit? U kunt met de rechtsbijstandverzekering advies en hulp inroepen van een expert.

De buurman wil een tuinhuis laten bouwen, maar u bent het niet eens met de hoogte daarvan.

U heeft ruzie gekregen met uw broer of zus over de erfenis van uw ouders.

De huisbaas verhoogt de huur en u bent het niet eens met de hogere huur.

Verkeergeschillen

Bent u betrokken geweest bij een ongeluk? En bent u niet schuldig aan het ongeval en wilt u de schade verhalen op de andere persoon? U kunt met de rechtsbijstandverzekering advies en hulp inroepen van een expert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Meer informatie rechtsbijstandverzekering

Een burenruzie die maar niet lijkt op te houden of heeft de hovenier niet de tuin aangelegd die u had afgesproken? U komt er persoonlijk niet uit met de buurman, maar is er gerechtelijk gezien wel een oplossing te vinden? Welke acties kunt u ondernemen tegen de hovenier? De oplossing is een rechtsbijstandsverzekering. Een rechtsbijstandverzekering kunt u eenvoudig afsluiten bij WitGeld.nl.

Er zijn talloze situaties denkbaar waarin onenigheid tussen mensen kan ontstaan over welke partij in zijn recht staat. In een dergelijke situatie raakt bijna iedereen wel eens verzeild en dan is juridisch advies of hulp bij het aanspannen van een rechtszaak voor de meeste mensen zeer wenselijk. Daarvoor wordt dan de rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld.

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u dus verzekert tegen de kosten waarmee u te maken kunt krijgen bij juridische procedures over meningsverschillen en/of conflicten. Wat houdt een rechtsbijstandverzekering in? Een rechtsbijstandsverzekering houdt in: het behartigen van de juridische belangen voor de verzekerde die in een geschil betrokken is geraakt.