Gezinsongevallenverzekering

Dekking gezinsongevallenverzekering

Een ongelukje is zo gebeurd en het komt vaker voor dan aanvankelijk wordt gedacht. Vooral kinderen zijn er erg kwetsbaar in het verkeer. Terwijl het heel vaak goed afloopt, is dit niet altijd het geval. Een ongeluk kan zomaar de ommekeer in je leven zijn. Ontstaat er blijvend letsel dan brengt dat forse financiële gevolgen met zich mee.

Een ongeluk komt nooit gelegen, maar de gezinsongevallenverzekering biedt u wel financiële zekerheid als u, uw partner of uw kind blijvend invalide raakt. U krijgt in geval van blijvende invaliditeit een uitkering naar de ernst van de invaliditeit. De gezinsongevallenverzekering is een wereldwijde dekking. Bij de gezinsongevallenverzekering via WitGeld is er een keuze mogelijk tussen dekkingscombinaties en verzekerde bedragen die u kunt vinden in de voorwaarden.

Meer informatie over de gezinsongevallenverzekering? Neem dan contact met ons op.

Meer info gezinsongevallenverzekering

Als u, uw partner of uw kind door een ongeval blijvend invalide wordt heeft dat forse financiële gevolgen. Een gezinsongevallenverzekering dekt deze forse financiële gevolgen. Blijvend invalide betekent dat u niet meer herstelt en voor altijd invalide blijft. Een ongeval is een ‘plotseling, van buitenaf, onafhankelijk van de wil van de verzekerde, rechtstreeks op het lichaam inwerkend geweld met lichamelijk letsel of de dood tot gevolg’.

Met een gezinsongevallenverzekering krijgt u na een ongeval een uitkering waar u zich voor verzekerd heeft. Bij overlijden krijgen de nabestaanden het gekozen verzekerde bedrag uitgekeerd door de ongevallenverzekering. In het geval van invaliditeit krijgt u een bedrag uitgekeerd dat gebaseerd is op de ernst van uw invaliditeit. Bijvoorbeeld de aanpassingen in uw huis of om het inkomensverlies te compenseren.

Veel mensen denken dat de kans op een ongeval het grootst is in het verkeer. Dat is niet juist. De meeste ongevallen (60%) vinden plaats in en om het huis en bij sport en spel, gevolgd door werk (30%) en verkeer (10%). Dat is ook logisch te verklaren, want van de 8.760 uur die een jaar telt, wordt ongeveer 5.500 uur thuis doorgebracht. Daarom is een ongevallenverzekering belangrijker dan gedacht.