Brommerverzekering

Dekking brommerverzekering

Op een zomerdag een tour maken met de brommer. Rijden door de buitenlucht, langs een mooie omgeving en nooit in de file. Toch zit een ongeluk met de brommer in een klein hoekje. Een brommerverzekering biedt dekking tegen de gemaakte kosten die de tegenpartij heeft opgelopen door schade. U bent verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering brommerrijtuigen (WAM) te hebben, anders bent u strafbaar.

Een WA-verzekering dekt de financiële gevolgen waarvoor u aansprakelijk bent veroorzaakt met een brommer. U bent met een brommerverzekering gedekt tegen zowel materiële schade als letselschade.

Met een WA-verzekering bent u niet verzekerd voor schade aan uw eigen brommerrijtuig. U kunt uw verzekering uitbreiden met Beperkte Casco of een Volledige Casco. Een beperkte cascobrommerverzekering dekt de kosten van de schade door brand, storm of bliksem. Of als uw brommer wordt gestolen.

Met een volledige casco brommerverzekering bent u verzekerd voor de eerder genoemde eigenschappen, maar ook voor de schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw brommer. U bent ook verzekerd in geval van vandalisme.

Wilt u een brommerverzekering afsluiten? Neem dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid brommerverzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheid of WA-verzekering is een verplicht deel in de brommerverzekering. Deze verzekering dekt schade die u met de brommer aan personen of zaken toebrengt. Ook geeft het recht op zekerheidstelling en hulp in noodgevallen. Deze dekking voldoet aan alle eisen die de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen) stelt. Het verzekerde bedrag voor schade aan personen is € 7.500.000,- per gebeurtenis, ongeacht het aantal slachtoffers. Voor schade aan zaken is dit € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Beperkt casco

Naast de standaard WA-verzekering, wordt er met beperkt casco een uitkering verleend bij schade of verlies van de brommer door bijvoorbeeld brand, diefstal, storm, hagel en transport.

Tip: Wij adviseren u ook een opzittendenverzekering af te sluiten voor zowel de bestuurder als de bijrijder.

Volledig Casco

All Risk (of volledig casco) biedt nog meer dekking dan beperkt casco. Het is een complete dekking waarbij de brommer ook verzekerd is tegen schade door botsen, slippen, te water/ van de weg geraken en vandalisme.