online verzekeringen

Schadevrije jaren

Bereken mijn premie

Alles over schadevrije jaren

Schadevrije jaren zorgen vaak voor kopzorgen bij het afsluiten bij een autoverzekering. Het gaat namelijk niet om het werkelijk aantal jaren dat u zonder schade gereden heeft, maar hoeveel jaren u heeft opgebouwd bij een autoverzekeraar. U moet als regelmatig bestuurder op de polis hebben gestaan, dat is waar het om gaat.

Dus ben u 28 jaar oud en heeft u jarenlang in andermans auto gereden zonder schade? Dan heeft u geen schadevrije jaren opgebouwd voor een verzekeraar.

Omdat dit onderwerp vaak voor verwarring zorgt, hebben wij de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Snapt u het niet na lezen van de veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar  info@witgeld.nl.

Zoek het antwoord op uw vraag


Zolang u geen autoschade claimt, bouwt u tijdens de looptijd van uw autoverzekering schadevrije jaren op. Heeft u veel schadevrije jaren? Dan gaan de meeste verzekeraars ervan uit dat u een goede autorijder bent met een laag risico op schade.
U hoeft daarom minder premie te betalen dan iemand met weinig schadevrije jaren.

Voor elk jaar dat u geen schade op uw autoverzekering claimt, bouwt u één schadevrij jaar op. Als u een schade claimt en die schade is uw schuld of is een gevolg van vandalisme (WA Casco), dan valt u 5 schadevrije jaren terug. Heeft u meer dan 15 schadevrije jaren? Dan valt u na een schade terug naar 10 schadevrije jaren. U kunt dit terug zien op deze pagina. (moet link worden)

Bij beëindiging van uw autoverzekering zal uw verzekeraar de opgebouwde schadevrije jaren laten registreren in de landelijke database RoyData. Als uw schadevrije jaren geregistreerd zijn in de landelijke database kan uw nieuwe verzekeraar deze schadevrije jaren vinden en in gebruik nemen op uw nieuwe verzekering.

Als u een motorverzekering heeft bouwt u ook schadevrije jaren op. Deze kunnen later ook gebruikt worden voor een autoverzekering. Echter, omgekeerd is dit niet mogelijk. Schadevrije jaren opgebouwd in een auto zijn niet toe te passen op uw motorverzekering.

Tevens is het ook niet mogelijk meer jaren mee te nemen dan het aantal jaar dat u het rijbewijs heeft voor die voertuig categorie (auto of motor).

Ja. Dit is Roydata, zij nemen de schadevrije jaren over van uw verzekeraar als u van verzekering wisselt of uw verzekering opzegt.

Het aantal schadevrije jaren staat vermeld op het Royementsaanhangsel.

Het komt wel eens voor dat we uw schadevrije jaren niet in gebruik kunnen nemen. Dit zou kunnen komen door de volgende redenen:

  • De jaren zijn nog niet vrijgegeven door uw vorige verzekeraar.
  • U bent verhuisd.
  • De jaren staan op naam van uw partner.

Neem contact op met uw vorige verzekeraar en vraag ze of ze uw jaren in “Roy Data” vrij willen geven.
Geef de juiste adres- of persoonsgegevens aan ons door.

Het aantonen van schadevrije jaren kan soms een lastig proces zijn.

Komt u er niet uit of heeft u een vraag? U kunt altijd een e-mail sturen aan info@witgeld.nl.

Wanneer u jarenlang in het buitenland heeft gewoond, kunt u in een aantal gevallen uw schadevrije jaren meenemen. U kunt uw schadevrije jaren aantonen door middel van een officiële verklaring van een buitenlandse verzekeraar voor wat betreft Duitsland, België en Frankrijk.

De verklaring mag niet ouder zijn dan één jaar. Dit werkt hetzelfde als schadevrije jaren, deze zijn bij beëindiging van de verzekering ook maar één jaar geldig.

Als u in het verleden leaseauto’s heeft gereden, dan volstaat een verklaring van de betreffende leasemaatschappij. De ervaring leert dat de leaseverklaringen niet worden afgegeven als u daar niet om vraagt.

Vraag bij het eindigen van een leasecontract dan ook altijd om een verklaring zodat u die in de toekomst kunt gebruiken om uw schadevrije jaren aan te tonen. U krijgt de bonus/maluskorting op basis van die jaren, de jaren zelf zijn niet beschikbaar voor u, die staan op naam van het leasebedrijf.

In principe is elke schade die ten laste van de verzekering komt van invloed op de bonus-maluskorting. Voor zover mogelijk zal de verzekeraar een schade trachten te verhalen op een aansprakelijke wederpartij. Wanneer dit verhaal slaagt dan komt de schade niet ten laste van de verzekering en blijft de bonus/maluskorting (ook wel no-claimkorting genoemd) ongewijzigd.

Daarnaast is het gebruikelijk dat de verzekerde een vergoede schade later voor eigen rekening kan nemen waardoor er eveneens geen gevolgen voor de premie zijn. Bij de meeste verzekeraars zijn alle schades die onder de beperkt-casco dekking vallen, zoals schade door diefstal, inbraak, ruitbreuk, hagel, storm en (wilde) dieren, niet van invloed op de bonus/maluskorting.

Ruitschade is niet van invloed op uw schadevrije jaren.

Om schadevrije jaren over te dragen, moet u altijd aan kunnen tonen dat die persoon ook daadwerkelijk regelmatige bestuurder is geweest over de periode van de over te dragen jaren.

De huidige bezitter van de schadevrije jaren kan alleen in onderstaande situaties officieel afstand doen van die jaren.In alle gevallen moeten de jaren vrij beschikbaar zijn, dus niet in gebruik op een lopende polis.

In sommige gevallen, voornamelijk bij kleine schades, kan het lonen om de schade zelf te betalen. Door een schade niet te claimen bij uw verzekeraar, valt u ook niet terug in schadevrije jaren. Hierdoor zal een (eventuele) premieverhoging uitblijven en valt u niet terug op de bonus/malus ladder.

Kijk in uw polisvoorwaarden voor uw bonus/malus ladder, aan de hand hiervan kunt u een afweging maken.
Als u er niet uitkomt kunt u ons altijd een e-mail sturen op info@witgeld.nl of tijdens kantooruren gebruik maken van onze online chat.

Het komt regelmatig voor dat er binnen 1 huishouden een 2e auto wordt aangeschaft. Omdat de opgebouwde schadevrije jaren al in gebruik zijn op het 1e voertuig, zou u voor uw 2e auto ineens een veel hogere premie moeten betalen omdat er geen schadevrije jaren meer beschikbaar zijn.
Wij bieden daarom een “2e gezinsautoregeling” aan. Met deze regeling kan een 2e voertuig van dezelfde bonus/malus korting gebruik maken als de 1e auto (die krijgt dus niet de jaren, alleen de korting), deze regeling isuitsluitend mogelijk als het eerste voertuig ook verzekerd is bij WitGeld.nl.
Onder het 2e voertuig gaat u een 2e registratie opbouwen. Mocht u schade rijden met het 2e voertuig, heeft dit géén invloed op de bonus malus registratie van het 1e voertuig. Alleen een partner binnen hetzelfde huishouden kan gebruik maken van deze regeling, andere personen zoals kinderen kunnen geen gebruik maken van deze regeling. Alleen een 2e auto binnen 1 huishouden kan hier gebruik van maken, geen 3e of 4e.


Begrippenlijst

In de wondere wereld van schadevrije jaren en de opbouw hiervan zijn er enkele begrippen die handig zijn om te weten. Hieronder hebben wij op een rijtje de meest voorkomende begrippen uitgelegd. Mocht er nog een begrip ontbreken of als u iets niet begrijpt, e-mail ons vooral op info@witgeld.nl.

RoyData

RoyData is de 'databank schadevrije jaren'. Er zijn veel verschillende verzekeraars, daarom is er een onafhankelijke partij die de jaren overzichtelijk in één database bijhoudt. Bij het aangaan van een nieuwe verzekeraar zal uw verzekeraar hierin uw opgegeven aantal schadevrije jaren controleren.

No-claim korting

No-claim korting is het oude begrip voor het bonus/malussysteem zoals we dat nu kennen. Met no-claimkorting wordt bedoeld hoeveel korting u krijgt op uw autoverzekering door de opbouw van het aantal jaren dat u schadevrij rijdt.