Eerlijke Verzekeringswijzer over verzekeraars en hun duurzaamheidsgehalte

Een aantal organisaties hebben de handen in één gevouwen en zijn een initiatief gestart voor het vergelijken van de top 10 verzekeraars in Nederland op hun duurzaamheidsgehalte. Ze worden onder meer vergeleken op thema's zoals klimaatverandering, wapens, natuur, bonussen, dierenwelzijn en mensenrechten. De organisaties zijn Amnesty International, Oxfam Novib, Milieudefensie, FNV, Dierenbescherming en IKV Pax Christi.

Doel van de verzekeringswijzer

Het doel van de eerlijke verzekeringswijzer is om de verzekeraars hun financiële invloed te laten aanwenden om bedrijven en overheden te verduurzamen. Op de website van Eerlijke Verzekeringswijzer kun je zien hoe de verzekeraars tot nu scoren.

Hieronder de conclusie van FNV:

De top tien van verzekeraars in Nederland scoort nog maar matig op duurzaamheid. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar het maatschappelijk beleid van de grootste levensverzekeraars voor hun investeringen.

Zo hebben de meeste maatschappijen voor de thema’s klimaatverandering, gezondheid, natuur en dierenwelzijn nauwelijks, of in veel gevallen zelfs helemaal geen beleid. Voor beleid op mensenrechten scoren slechts twee verzekeraars ‘goed’, waar de rest niet verder komt dan 'zeer slecht' tot 'onvoldoende'.

De Eerlijke Verzekeringswijzer laat zien in hoeverre verzekeraars door hun investeringen bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame wereld’, zegt projectleider Titus Bolten. ‘Van verzekeraars mag worden verwacht dat zij alle breed gedragen internationale verdragen, standaarden en initiatieven voor duurzame ontwikkeling naleven. Verzekeraars op hun beurt zouden dit van de bedrijven waarin ze investeren moeten verlangen.'

Informatie en reageren

Consumenten kunnen op de website Eerlijkeverzekeringswijzer.nl informatie vinden over het maatschappelijk beleid van de top tien van levensverzekeraars in Nederland. Zij kunnen zien hoe hun verzekeraar scoort op diverse duurzaamheidsthema’s en deze ook aanschrijven om positief of negatief commentaar op het beleid te geven.

Onderzochte bedrijven

De onderzochte (moeder-)bedrijven zijn ING, Achmea, SNS Reaal, ASR, Delta Lloyd, Aegon, Allianz, APG, Legal&General en Generali. Het onderzoek richt zich op levensverzekeraars, omdat zij over de lange termijn beleggen en als aandeelhouders invloed kunnen uitoefenen op de bedrijven waarin zij investeren.
Naast het beleid op de verschillende duurzaamheidsthema's beoordeelt de Eerlijke Verzekeringswijzer ook of de verzekeraars voldoende rekening houden met problemen in riskante sectoren, zoals de olie- en gasindustrie, de mijnbouw, bosbouw of de maakindustrie. Lang niet alle verzekeraars hebben daarvoor specifiek beleid opgesteld.

Rapportcijfer

Per thema en per sector krijgen de verzekeraars een rapportcijfer voor hun maatschappelijk beleid. Deze scores kunnen oplopen van 1 (geen beleid) tot 10 (best mogelijke beleid.)
‘Uit de scores van dit eerste, halfjaarlijkse beleidsonderzoek blijkt dat er voor de verzekeraars grote kansen op verbetering liggen', reageert projectleider Bolten. 'De hoogste scores worden door meerdere verzekeraars gehaald op het thema arbeidsrechten. Voor de overige thema's zijn de scores  over de hele linie laag tot zeer laag te noemen. Gelukkig zijn er ook een paar uitschieters naar boven, zoals de 9 voor het beleid van ASR op het gebied van wapens, en de 9 van ING voor haar beleid op arbeidsrechten. Die kant moet het op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *